Podłoże Nogrady. P-0202


Podłoże Nogrady. P-0202


Opis produktu


nr katalogowy: P-0202

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do wykrywania i oznaczania liczby pałeczek z rodzaju Proteus w produktach garmażeryjnych i innych produktach spożywczych. Podłoże to zawiera wystarczającą ilość składników odżywczych gwarantujących wzrost i rozmnażanie się bakterii z rodzaju Proteus.
Szczepy kontrolne:
Proteus vulgaris ATCC 49990
Proteus vulgaris ATCC 13315
Escherichia coli ATCC 25922

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook