język polski język angielski

    Firma BTL sp. z o. o. od lat działa u podłoża Państwa bezpieczeństwa oferując szeroką gamę najwyższej jakości produktów dla mikrobiologii. Historia spółki sięga lat 90-tych wówczas został przejęty Zakład Enzymów i Peptonów od OPPMs. Współpraca z uczelniami łódzkimi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi z całego kraju  pozwoliła na ukierunkowanie mikrobiologicznego profilu zakładu.  

Firma posiada długoletnią tradycje w zakresie wytwarzania:  

peptonów, ekstraktów: mięsnych, drożdżowych, słodowych oraz enzymatycznych hydrolizatów tkanek zwierzęcych i kazeiny

pepsyny mającej zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i weterynaryjnym

♦  podłoży mikrobiologicznych hodowlanych i diagnostycznych w różnych postaciach  

W asortymencie firmy odnajdą również Państwo:

odczynniki chemiczne

wskaźniki do kontroli sterylizacji

testy do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni (typu RODAC)

zestawy do mikrobiologicznych badań w kierunku Salmonella

drobny sprzęt laboratoryjny        

    Utrzymanie, ugruntowanej wieloletnim doświadczeniem, mocnej pozycji przedsiębiorstwa w warunkach rosnącej konkurencji wymaga ciągłego doskonalenia, dlatego konsekwentnie budujemy zaufanie do naszej firmy jako wiarygodnego partnera. Dowodem na to jest wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością wg standardów ISO już od ponad 7 lat. Obecnie firma prowadzi działalność w oparciu o certyfikowany System Zarządzania Jakością według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 13485:2016-04 oraz zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie wymagań higieniczno-sanitarnych. 
     Firmę BTL tworzy zespół  ludzi z dużym doświadczaniem, który każdego dnia realizuje wspólny cel jakim jest pełne zadowolenie Klienta firmy.

 

 Obecnie firma BTL Sp. zo.o. realizuje następujace projekty

 

PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU

Tytuł projektu: "Opracowanie kompleksowej technologii produkcji pożywek mikrobiologicznych 

                                w postaci tabletek"

Beneficjent: BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Enzymów i Peptonów

Nr umowy o udzielenie wsparcia: Nr 22/WDB/DPP/15

Wykonawca: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

                    Zakład Jakości Żywności IBPRS

Zakres projektu:

Projekt zakłada opracowanie kompleksowej technologii produkcji pożywek mikrobiologicznych dla bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w postaci tabletek, które będą się charakteryzowały parametrami funkcjonalnymi tożsamymi z właściwościami wyrobu w postaci sypkiej. Ponadto projekt zakłada weryfikację i potwierdzenie w warunkach przemysłowej skuteczności opracowanej technologii oraz opracowanie planu wdrożenia jej do działalności produkcyjnej.

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przesiębiorczość

Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Numer projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-268/10
Tytuł projektu: "Wzbogacenie oferty produktowej w zakresie peptonów oraz podłoży mikrobiologicznych sypkich"


Beneficjent: BTL Sp z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów

 

Całkowita wartość projektu: 172 200,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 82 110,00 PLN 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 14 490,00 PLN 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

  

 

 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przesiębiorczość

Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Numer projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-266/10
Tytuł projektu: "Rozpoczęcie produkcji nie wytwarzanych w Polsce podłozy chromogennych w postaci gotowej"


Beneficjent: BTL Sp z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów

 

Całkowita wartość projektu: 165 804,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 55 804,20 PLN 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 37 204,80 PLN 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

więcej...
ewitryna.pl