Usługi


Analizy instrumentalne

Badanie zawartości:

– konserwantów metodą chromatograficzną (kwas benzoesowy i sorbowy),

– substancji słodzących metodą chromatograficzną (aspartam, acesulfam K, sacharyna),

– cyklaminianu,

– witaminy C,

– kofeiny,

– metali ciężkich (kadm, ołów),

– metali (As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Sn, Hg),

– pierwiastków (Mg, Ca, Mn),

Badanie na:

– obecność / liczba gronkowców Staphylococcus aureus,

– obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

– obecność / liczba Listeria monocytogenes,

– obecność Escherichia coli,

– obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

– obecność bakterii z grupy coli,

– liczba enterokoków (mleko i przetwory mleczne),

– obecność laseczek przetrwalnikujących beztlenowych,

– ogólna liczba drobnoustrojów ,

– liczba pleśni,

– liczba drożdży,

– liczba drożdży i pleśni,

– liczba drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacea,

– obecność Clostridium perfringens,

– liczba Pseudomonas (woda),

– liczba bakterii kwaszących typu mlekowego,

– liczba spor bakterii w liofilizacie,

– liczba tlenowych bakterii amylolitycznych (przetrwalniki),

– liczba /obecność Campylobacter,

– mikrobiologia napoje,

– mikrobiologia wody mineralne.

Badanie czystości mikrobiologicznej:

– powietrza metodą sedymentacyjną lub aspiracyjną,

– urządzeń metodą wymazu,

– urządzeń metodą płytek odciskowych.

Badanie szczelności opakowań.

Badania fizykochemiczne

Badania mikrobiologiczne

Liofilizacja jest sprawdzonym i uznanym za najbardziej zachowawczy proces suszenia, polegajacy na sublimacji par wody z zamrożonych produktów z pominięciem fazy ciekłej. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w zapewnianiu trwałości i stabilności materiałów biologicznych. Liofilizację stosuje się m in. do przechowywania surowic, antybiotyków czy hormonów, konserwowania plazmy i składników krwi oraz suplementów pożywek mikrobiologicznych.

Suszenie rozpyłowe produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Na Państwa życzenie wykonujemy usługowo suszenie produktów w postaci roztworu lub zawiesiny. W wyniku suszenia otrzymują Państwo produkt w postaci proszku. 

Genotypowanie szczepów bakteryjnych, drożdżowych, grzybowych do gatunku, metodami klasycznej biologii molekularnej zawierającej izolację DNA genomowego.

Pepsyna
facebook