Agar Yersinia (z solami żółci i cytrynianem żelaza) P-0219


Agar Yersinia (z solami żółci i cytrynianem żelaza) P-0219


Opis produktu


nr katalogowy: P-0219

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do hodowli, izolacji i wstępnego różnicowania bakterii z rodzaju Yersinia z wysoko zanieczyszczonych próbek. O charakterze wybiórczym podłoża stanowi dodatek deoksycholanu sodu, soli żółci, zieleni brylantowej i cytrynianów, który powoduje hamowanie wzrostu niemal całej mikroflory towarzyszącej, bez wpływu na wzrost patogennych szczepów Yersinia enterocolitica.
Szczepy kontrolne:
Yersinia enterocolitica ATCC 9610
Wielkość opakowania:
Sypki: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook