Pożywka ze wskaźnikiem Andrade. P-0085


Pożywka ze wskaźnikiem Andrade. P-0085


Opis produktu


nr katalogowy: P-0085

 

Zastosowanie:
Podłoże do ponownego stwierdzania zdolności fermentowania laktozy przez wybrane, nietypowe kolonie E. coli wyrosłe na podłożu ENDO w analizie wody.
Szczepy kontrolne:
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Salmonella typhimurium ATCC 14028
Shigella sonnei ATCC 9290
Escherichia coli ATCC 25922

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x  200 ml

Pepsyna
facebook