Pożywka z azydkiem sodowym i purpurą bromokrezolową (APB). P-0101


Pożywka z azydkiem sodowym i purpurą bromokrezolową (APB). P-0101


Opis produktu


nr katalogowy: P-0101

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do namnażania paciorkowców, bakterii z rodzaju Enterococcus i Streptococcus. Stosowane szczególnie w analizie mikrobiologicznej wodzy i ścieków.
Szczepy kontrolne:
Enterococcus faecalis ATCC 29212 
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x 200 ml

Pepsyna
facebook