PŁYNNE PODŁOŻE G (Bulion Mac Conkeya). P-0182


PŁYNNE PODŁOŻE G (Bulion Mac Conkeya). P-0182


Opis produktu


nr katalogowy: P-0182

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze stosowane do wstępnego namnażania bakterii E.coli. Podłoże o poniższym składzie polecane jest przez Farmakopee do badania czystości mikrobiologicznej w surowcach przeznaczonych do produkcji leków, jak i w lekach gotowych.
Szczepy kontrolne:
Escherichia coli ATCC 25922
Enterobacter aerogenes ATCC 13048
Citrobacter freundii ATCC 8090
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x 200 ml

Pepsyna
facebook