Browne TST Control – test emulacyjny (czas/para/temp.). I-004


Browne TST Control – test emulacyjny (czas/para/temp.). I-004


Opis produktu


nr katalogowy: I-004

 

Zastosowanie:
Wskaźnik do kontroli strylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
Test chemiczny.
Emulacyjny test klasy 6, reaguje na wszystkie parametry krytyczne w zakresie wartości cyklu sterylizacji (czas, temperatura, ciśnienie).
Browne TST jest testem, który zmienia barwę wyraźnie i natychmiastowo, gdy została osiągnięta wzajemna zależność temperatury, czasu w parze nasyconej.
Interpretacja wyników: natychmiastowa zmiana barwy z żółtej (przed wyjałowieniem) na fioletową (po wyjałowieniu) po osiągnięciu wszystkich trzech czynników.
Substancje chemiczne zawarte w teście są nietoksyczne, wolne od związków ołowiu i innych metali ciężkich.
Wielkość opakowania:
100 pasków

Pepsyna
facebook