Podłoże do pasażowania szczepów wzorcowych. P-0302


Podłoże do pasażowania szczepów wzorcowych. P-0302


Opis produktu


nr katalogowy: P-0302

 

Zastosowanie:
Podłoże jest odpowiednim podłożem do namnażania, pasażowania i przechowywania szczepów wzorco-wych. Składniki odżywcze zawarte w podłożu gwarantują wzrost mikroorganizmów o niewysokich wymaga-niach pokarmowych.
Szczepy kontrolne:
Bacillus subtilis ATCC 6633
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 6538

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x 200 ml

Pepsyna
facebook