Podłoże z zielenią brylntową żółcią i glukozą (EE). P-0295


Podłoże z zielenią brylntową żółcią i glukozą (EE). P-0295


Opis produktu


nr katalogowy: P-0295

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do namnażania, wykrywania (oraz określania miana oraz NPL) bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, głównie z grupy coli w paszach, produktach żywnościowych i innych materiałach.
Szczepy kontrolne:
Escherichia coli ATCC 25922
Enterobacter aerogenes ATCC 13048
Salmonella enteritidis ATCC 13076

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook