PŁYNNE PODŁOŻE I (Bulion z czterotionianem, żółcią i zielenią brylantową) TBG. P-0184


PŁYNNE PODŁOŻE I (Bulion z czterotionianem, żółcią i zielenią brylantową) TBG. P-0184


Opis produktu


nr katalogowy: P-0184

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do namnażania bakterii z rodzaju Salmonella. Podłoże o poniższym składzie polecane jest przez Farmakopee do korzystania przy badaniach czystości mikrobiologicznej w surowcach przeznaczonych do produkcji leków, jak i w lekach gotowych.
Szczepy kontrolne:
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Salmonella typhimurium ATCC 14028

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

 

Pepsyna
facebook