Pożywka bizmutawo-siarczynowa. P-0124


Pożywka bizmutawo-siarczynowa. P-0124


Opis produktu


nr katalogowy: P-0124

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Salmonella sp. (w tym S.typhi), z próbek pochodzących z produktów spożywczych, materiałów klinicznych i innych materiałów.
Szczepy kontrolne:
Salmonella typhimurium ATCC 14028
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Proteus vulgaris ATCC 13315
Escherichia coli ATCC 25922

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook