Pożywka agarowa z siarczanem i cykloseryną (SC) – podstawowe. P-0262


Pożywka agarowa z siarczanem i cykloseryną (SC) – podstawowe. P-0262


Opis produktu


nr katalogowy: P-0262

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do wykrywania, izolacji i określania liczby bakterii Clostridium perfringens w produktach spożywczych, materiale klinicznym i innych materiałach.
Suplementy:
D-074 D-cykloseryna
Szczepy kontrolne:
Clostridium perfringens ATCC 13124
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook