Pożywka agarowa RBC z chloramfenikolem. P-0117


Pożywka agarowa RBC z chloramfenikolem. P-0117


Opis produktu


nr katalogowy: P-0117

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży i pleśni w paszach, produktach spożywczych.
Szczepy kontrolne:
Aspergillus niger ATCC 16404
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763
Candida albicans ATCC 10231

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook