Podłoże VRBGA. P-0055


Podłoże VRBGA. P-0055


Opis produktu


nr katalogowy: P-0055

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w produktach żywnościowych.
Szczepy kontrolne:
Escherichia coli ATCC 25922
Salmonella typhimurium ATCC 14028
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook