Podłoże PM 9 (Bulion Mac Conkeya). PwP-0182


Podłoże PM 9 (Bulion Mac Conkeya). PwP-0182


Opis produktu


nr katalogowy: PwP-0182

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze stosowane do wstępnego namnażania bakterii E.coli. Podłoże o poniższym składzie polecane jest przez Farmakopee do badania czystości mikrobiologicznej w surowcach przeznaczonych do produkcji leków, jak i w lekach gotowych.
Wielkość opakowania:
40 probówek x 9 ml

Pepsyna
facebook