Podłoże MacConkeya z sorbitolem. P-0265


Podłoże MacConkeya z sorbitolem. P-0265


Opis produktu


nr katalogowy: P-0265

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do namnażania i różnicowania enterokrwotocznych szczepów – E.coli O157:H7 z żywności i materiału klinicznego. Wykorzystuje się fakt, że bakterie E.coli i większość mikroflory fekalnej metabolizują sorbitol, natomiast szczep E.coli O157:H7 nie posiada takiej zdolności lub wykorzystuje sorbitol bardzo powoli.
Szczepy kontrolne:
Escherichia coli ATCC 25922
Escherichia coli O157:H7 NCTC 12900

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x 200 ml

Pepsyna
facebook