Podłoże Hektoena. P-0082


Opis produktu


nr katalogowy: P-0082

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae. Stosowane do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Wysiewy na to podłoże wykonuje się z produktów spożywczych, kału i innych materiałów.
Szczepy kontrolne:
Salmonella typhimurium ATCC 14028
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Shigella sonnei ATCC 9290
Escherichia coli ATCC 25922
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsyna
facebook