Płyn do rozcieńczeń zbuforowany. P-0106


Płyn do rozcieńczeń zbuforowany. P-0106


Opis produktu


nr katalogowy: P-0106

 

Zastosowanie:
Produkt do przygotowania roztworu izotonicznego; płyn do rozcieńczeń. Płyn do rozcieńczeń łączy w sobie ochronne właściwości peptonu oraz zapobiega szokowi i uszkodzeniu osmotycznemu, jakiemu mogą ulec drobnoustroje, dzięki odpowiedniemu poziomowi chlorku sodu.
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml
Butelki: 6 x 400 ml, 6 x 200 ml

Pepsyna
facebook