Podłoże z czterotionianem sodu – podstawowe. P-0040


Podłoże z czterotionianem sodu - podstawowe. P-0040


Opis produktu


nr katalogowy: P-0040

 

Zastosowanie:
Podłoże do wybiórczego namnażania Salmonella sp. z różnych materiałów.
Szczepy kontrolne:
Salmonella enteritidis ATCC 13076
Salmonella typhimurium ATCC 14028

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsin
facebook