Bulion mFC – podstawowe P-0232


Bulion mFC – podstawowe P-0232


Opis produktu


nr katalogowy: P-0232

 

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do wykrywania i oznaczania bakterii z grupy coli i E.coli w wodzie metodą filtrów membranowych.
Suplementy:
D-084 kwas rozolowy + D-026 sodu wodorotlenek czda
Szczepy kontrolne:
Escherichia coli ATCC 25922
Salmonella typhimurium ATCC 14028

Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsin
facebook