Agar CN dla Pseudomonas P-0345


Agar CN dla Pseudomonas P-0345


Opis produktu


nr katalogowy: P-0345

Zastosowanie:
Podłoże wybiórcze do izolacji i oznaczania liczby bakterii z gatunku Pseudomonas aeruginosa metodą filtrów membranowych w wodzie i innych płynach.
Szczepy kontrolne:
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Wielkość opakowania:
Sypkie: 500 g, 250 g, 100 g, gotowa naważka na 250 ml

Pepsin
facebook