Końcówki do pipet laboratoryjnych typ Eppendorf o pojemności 100-1000 µl. HKT-3


Pepsyna
facebook