Your partner

in veterinary


Roztwór fizjologiczny chlorku sodu i peptonu WS-000


Opis produktu


nr katalogowy: WS-000

Zastosowanie:

Roztwór fizjologiczny chlorku sodu i peptonu przeznaczony do badań tusz zwierząt w kierunkuSalmonella zgodnie z normą PN-ISO 17604. Roztwór łączy w sobie ochronne właściwosci peptonu oraz zapobiega szokowi i uszkodzeniu jakim mogą ulec drobnoustroje, dzięki odpowiedniemu poziomowi chlorku sodu.
Wielkość opakowania:
1 szt – 10ml

Pepsin
facebook