Your partner

in veterinary


RYNIENKA DO LICZENIA LARW


Opis produktu


Wykonana z akrylowych płytek o grubości 3 mm. Dno rynienki podzielone na jednakowe pola o wymiarach 10 x 10 mm. Dno i szczyty rynienki umieszczone między jej bokami, tworzą dwa uchwyty na końcach. Dno rynienki podniesione jest na 7-9 mm od podstawy ramy utworzonej przez boki i szczyty. Wszystkie elementy połączone są solidnym spoiwem, zabezpieczającym przed przeciekaniem.

Wymiar rynienki:
dno 180 x 40 mm
boki 230 x 20 mm
szczyty 40 x 15 mm

Pepsin
facebook