Pożywka Clarka. PwP-0102


Pożywka Clarka. PwP-0102


Opis produktu


nr katalogowy: PwP-0102

 

Zastosowanie:
Podłoże stosowane jest do różnicowania bakterii z grupy coli oraz innych bakterii w oparci o testy: z czerwienią metylową (MR) i Voges-Proskauera (VP).
Wielkość opakowania:
40 probówek x 3 ml

Pepsin
facebook