język polski język angielski
Zamówienie jednorazowe

1. Wprowadzanie danych | 2. Weryfikacja

Dane identyfikacyjne klienta
Firma: *
W przypadku braku firmy wpisz słowo BRAK
NIP: *
Imię i nazwisko: *
Ulica / miejscowość, nr domu: *
Kod pocztowy, poczta: *
Województwo: *
Kraj: *
Nr telefonu: *
E-mail: *
Uwagi :
  Oświadczam, iż zapoznałem się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BTL Sp.z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13 93-492 Łódź
  2. kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - [email protected],
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegov
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
  Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. *

* Pola wymagane  

ewitryna.pl