język polski język angielski
Liofilizacja

Liofilizacja jest sprawdzonym i uznanym za najbardziej zachowawczy proces suszenia, polegajacy na sublimacji par wody z zamrożonych produktów z pominięciem fazy ciekłej. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w zapewnianiu trwałości i stabilności materiałów biologicznych. Liofilizację stosuje się m in. do przechowywania surowic, antybiotyków czy hormonów, konserwowania plazmy i składników krwi oraz suplementów pożywek mikrobiologicznych.

 

ewitryna.pl