język polski język angielski
Mikrobiologia

Badanie na:

- obecność / liczba gronkowców Staphylococcus aureus,

- obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

- obecność / liczba Listeria monocytogenes,

- obecność Escherichia coli,

- obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

- obecność bakterii z grupy coli,

- liczba enterokoków (mleko i przetwory mleczne),

- obecność laseczek przetrwalnikujących beztlenowych,

- ogólna liczba drobnoustrojów ,

- liczba pleśni,

- liczba drożdży,

- liczba drożdży i pleśni,

- liczba drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacea,

- obecność Clostridium perfringens,

- liczba Pseudomonas (woda),

- liczba bakterii kwaszących typu mlekowego,

- liczba spor bakterii w liofilizacie,

- liczba tlenowych bakterii amylolitycznych (przetrwalniki),

- liczba /obecność Campylobacter,

- mikrobiologia napoje,

- mikrobiologia wody mineralne.

Badanie czystości mikrobiologicznej:

- powietrza metodą sedymentacyjną lub aspiracyjną,

- urządzeń metodą wymazu,

- urządzeń metodą płytek odciskowych.

Badanie szczelności opakowań.

ewitryna.pl