język polski język angielski

RODAC CONTACT TEST DO OZNACZANIA OGÓLNEJ LICZBY DROŻDŻY I PLEŚNI

Rodac ConTact Test do oznaczania
ogólnej liczby
drożdży i pleśni

 

Nr katalogowy – PR 0135

 Płytki odciskowe (PR 0135) służą do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni (np. stołów, sprzętu, ścian) metodą kontaktową oraz powietrza metodą se­dy­mentacyjną.

Podłoże ma dodatkowo charakter wybiórczy, gdyż obniżone pH 5,6±0,2 oraz dodatek chloram­fenikolu hamuje wzrost mikroflory bakteryjnej.

Wielkość opakowania: 20 płytek
Powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2

Rodac ConTact Test z neutralizatorami do oznaczania
ogólnej liczby drożdży i pleśni

 

Nr katalogowy - PR 0135N

 Płytki odciskowe (PR 0135N) służą do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni dezynfekowanych (np. stołów, sprzętu, ścian) metodą kontaktową.

Podłoże to zawiera substancje neutralizujące działanie związków hamujących wzrost mikro­organizmów oraz mających właściwości bójcze dla mikroorganizmów zawartych w preparatach dezynfekcyjnych, np. Tween 80 neutralizuje heksachlorofen i rodniki rtęciowe; tiosiarczan sodu neutralizuje rodniki halogenowe, mieszanina lecytyny, Tweenu i L-histydyny neutralizuje aldehydy i rodniki fenolowe.

Podłoże ma dodatkowo charakter wybiórczy, gdyż obniżone pH 5,6±0,2 oraz dodatek chloram­fenikolu hamuje wzrost mikroflory bakteryjnej.

Wielkość opakowania: 20 płytek
Powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2

ewitryna.pl