język polski język angielski

Odczynnik ONPG (2-nitrofenylo-ß-D-galaktopiranozyd)

« Wróć
Opakowanie:   Ilość:  
nr katalogowy: C-021

Odczynnik chemiczny
Wielkość opakowania:
5 g, 1 g

ewitryna.pl