język polski język angielski

BTL sp. z o.o.
Zakład Enzymów i Peptonów

ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź
e-mail: [email protected]
tel. 42 684-12-67; 42 680-03-67; 42 680-91-47; 42 680-91-38 ; 798-992-070
fax 42 680 03 67

 

  wewnętrzny e-mail
Prezes 100

[email protected]

Kierownik Produkcji 102 [email protected]
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 102 [email protected]
Sprzedaż 121

[email protected]

[email protected]

Zaopatrzenie 121 [email protected]
Laboratorium - Kontrola Jakości 107 [email protected]
Podłoża gotowe 114 [email protected]
Marketing 105

[email protected]

[email protected]

Zamówienia publiczne
104 [email protected]
Zapytania ofertowe 104 [email protected]
Księgowość 103 [email protected]


 
Fax 101  
Formularz kontaktowy

Temat wiadomości:
Adres e-mail: *
Telefon:
Treść wiadomości: *  Oświadczam, iż zapoznałem się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BTL Sp.z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13 93-492 Łódź
  2. kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - [email protected],
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegov
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


* Pola wymagane

ewitryna.pl