język polski język angielski
Oceń nas

         Satysfakcja Klientów z obsługi oraz z wyrobów będących w ofercie firmy BTL jest dla nas bardzo ważna. Państwa uwagi i spostrzeżenia stanowią niezwykle cenne źródło informacji, będących podstawą naszego ciągłego doskonalenia. Zebrane informacje przyczynią się jedynie do podniesienia jakości oferowanych wyrobów oraz znacznie poprawią obsługę klientów firmy BTL sp. z o.o.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

1. W jaki sposób Państwo uzyskali informacje o naszej Firmie:
 Internet
 Materiały piśmienne, ulotki, katalogi, cenniki
 Inni Klienci
 Targi/wpisy w katalogach targowych
 Kontakt bezpośredni przedstawiciela Firmy
 Firma handlowa
 Konferencja
 Szkolenie
 Inne (jakie?)

2. Jak Państwo oceniacie uzyskaną informację z naszych materiałów reklamowych (strona WWW, katalogi, ulotki, cenniki):
 Bardzo wysoko
 Przeciętnie
 Nisko
 Bardzo nisko
 Uwagi!
 

3. Jak Państwo oceniacie poziom obsługi klienta, na każdym etapie kontaktu z naszymi Pracownikami (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy):
 Bardzo wysoko
 Wysoko
 Przeciętnie
 Nisko
 Bardzo nisko
 Uwagi!
 

4. Jak Państwo oceniacie terminowość otrzymywanych ofert:
 Bardzo wysoko
 Dobrze
 Dostatecznie
 Niedostatecznie
 Uwagi!
 
5. Jakiego rodzaju asortyment zakupują Państwo w naszej Firmie:
 Składniki do podłoży mikrobiologicznych
 Pepsyna
 Podłoża mikrobiologiczne
 Testy do kontroli mikrobiologicznej powierzchni i powietrza
 Dodatki i odczynniki chemiczne
 Wskaźniki do kontroli sterylizacji
 Inne (jakie?)

6. Jak Państwo oceniacie terminowość realizacji zamówień przez naszą Firmę:
 Bardzo wysoko
 Wysoko
 Przeciętnie
 Nisko
 Bardzo nisko
 Uwagi!
 

7. Jak Państwo oceniacie jakość oferowanych przez naszą Firmę produktów:
 Bardzo wysoko
 Wysoko
 Przeciętnie
 Nisko
 Bardzo nisko
 Uwagi!
 

8. Czy w okresie użytkowania naszych wyrobów zdarzyły się Państwu problemy związane z jakością:
 Tak
 Nie
 Proszę napisać jakie:
 

9. Jak Państwo oceniacie poziom cen wyrobów oferowanych przez naszą Firmę:
 Zdecydowanie wysoki
 Wysoki
 Satysfakcjonujący
 Niski
 Zdecydowanie niski
 Uwagi!
 

10. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy z naszą Firmą:
 Tak
 Nie
 Uwagi!
 

11. Czy poleciliby Państwo produkty naszej Firmy:
 Tak
 Nie

12. Państwa oczekiwania oraz uwagi odnośnie naszych produktów i naszej Firmy:
 

13. Jeżeli życzą sobie Państwo aby ankieta ta nie była anonimowa prosimy o wpisanie imienia i nazwiska lub nazwę firmy:
 
Wprowadź kod weryfikacyjny *   

* Pola wymagane,  
ewitryna.pl